19 september 2019
Leiderscha(a)p en Gedrag
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor onze activiteit op donderdag 19 september 2019. We zijn te gast bij onze mede-leden Ben en Miranda. Op een prachtige locatie krijgt u een gevarieerd en zeer bijzonder programma voorgeschoteld. Al...
04 juli 2019
Zomer BBQ
Geachte leden van T4 , Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op donderdag 4 juli aanstaande Op deze donderdag zijn we te gast bij Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal voor een BBQ  om het zomerreces lekker in te luiden. Programma: 17.30...
13 juni 2019
Dagactiviteit Eindhoven
Geachte leden van T4,   Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarlijkse dagactiviteit op 13 juni 2019. Ook dit jaar bezoeken wij weer een interessante stad in Nederland.   Graag ontvangen wij u om 07.30 uur op de parkeerplaats van...
16 mei 2019
Roofvogel vliegen
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor onze activiteit op donderdag 16 mei 2019. Programma: 19.30 uur  Inloop bij Buitenplaats de Houtmaat 20.00 uur  Aanvang Roofvogel Clinic   21.00 uur  Na borrelen...
11 april 2019
Othmar Bierbrouwerij
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor onze activiteit op donderdag 11 april 2019. Programma: 19.00 uur Inloop bij Gasterij Oatmossche 19.30 uur Aanvang rondleiding Othmar Bierbrouwerij 20.45 uur Bier proeven bij Gasterij Oatmossche...
15 maart 2019
Netwerkmeeting met Bram Moszkowicz
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op vrijdag 15 maart 2019. In samenwerking met enkele andere  Business Clubs uit de regio, organiseren we een netwerkmiddag met spreker  Bram Moszkowicz. We beginnen op...
14 februari 2019
ALV 2019 + ‘50 tinten hees’
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 algemene ledenvergadering  op 14 februari 2019. Aansluitend op deze vergadering zal ons medelid Debby Mureau een workshop genaamd ‘50 tinten hees’ verzorgen, die u zeker niet wilt...
18 januari 2019
Tribute to The Stones
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op vrijdag 18 januari 2019. Als start van 2019 gaan wij naar de Tribute to The Rolling Stones in de Schouwburg Hengelo. Voordien zullen wij op een nader te bepalen tijd en locatie...
14 december 2018
Eindejaarsfeest
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor het T4 eindejaarsfeest op vrijdag 14 december a.s. Dit jaar zijn wij voor het eindejaarsfeest te gast bij Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven. Programma: 19.00 tot 19.30 uur Ontvangst...
08 november 2018
Bedrijfsbezoek Evers Agro
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op donderdag 8 november aanstaande. Op deze donderdag zijn wij uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij Evers Agro. Dit bedrijf is recent door ons medelid Roelof Kleinjan...
11 oktober 2018
Tuindorp 't Lansink & Stork
Beste mede-leden, Onze activiteit van oktober staat in het teken van 150 jaar Stork. Graag ontvangen wij u om 17.30 uur bij Hotel - Restaurant 't Lansink. We starten daar in de Storklounge met een voorgerecht. Om 18.00 uur vertrekken wij te voet, via...
13 september 2018
Trekker rijden
Aanvang 18.30 uur, i.v.m. de vroege schemering op dit moment verzoeken wij jullie om tijdig aanwezig te zijn. Verzamelen aan de Wittebergweg 3 in Oud Ootmarsum Na de koffie/thee met krentenwegge vertrekken vanaf Oud Ootmarsum richting Nutter, door...
19 juli 2018
Zomer BBQ
Geachte leden van T4 , Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op donderdag 19 juli aanstaande Op deze donderdag zijn we te gast bij De Bloemenbeek voor een BBQ  om het zomerreces lekker in te luiden. Programma: 18.30 uur Ontvangst 19.00...
28 juni 2018
Dagactiviteit Leeuwarden
Beste leden van T4, Op donderdag 28 juni staat ons jaarlijkse 'daguitje' gepland. Dit jaar staat Leeuwarden, de culturele hoofdstad 2018, op het programma. We willen nog niet al te veel verklappen, maar water, mooie plekjes, cultuur,  goed eten...
17 mei 2018
Vliegbasis Twente
Geachte leden van T4,  Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op donderdag 17 mei aanstaande. Dit keer gaan we op en rond de voormalige Vliegbasis Twenthe kijken wat er allemaal speelt. Niet alleen op het gebied van vliegen, maar vooral...
19 april 2018
Knuffelen met koeien
Beste leden van T4, Het programma van donderdag 19 april bestaat uit twee delen; het eerste deel is georganiseerd in samenwerking met Stichting GOAL. Wat we gaan doen? We gaan ‘knuffelen met koeien’ 🐄🐄 En ja, daar komen foto's van! In het eerste...
15 maart 2018
Algemene Deelnemers Vergadering
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 15 maart aanstaande. Deze avond zijn we te gast bij ons mede-lid 't Lansink. Programma: 20.00 – 20:30 uur ontvangst 20:30 – 21.15 uur Algemene Deelnemers...
15 februari 2018
Netwerkborrel AlienTrick & eten Umami
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor de T4 activiteit op donderdag 15 februari 2018. Wij zijn op deze dag uitgenodigd voor een netwerkborrel bij AlienTrick. AlienTrick, IAA Architecten en KP Interieur nodigen ons uit om samen het...
11 januari 2018
On your feet
Beste leden van T4, Zoals u wellicht op de foute party heeft vernomen, staat onze nieuwjaarsbijeenkomst staat dit jaar in het teken van de musical. Op donderdag 11 januari gaan we naar de musical 'On your feet' in het Utrechtse Beatrix theater. Het...
15 december 2017
Eindejaarsfeest
Geachte leden van T4, Hierbij nodigen wij u uit voor het T4 eindejaarsfeest op vrijdag 15 december aanstaande. Dit jaar gaan we een foute party geven bij Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal Programma: 19.00 uur - Ontvangst met Twents Kir Royal 19.30...

PRIVACY STATEMENT

Stichting Club T4 1996 verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze.

In deze privacyverklaring licht Stichting Club T4 1996 toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welk recht u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting Club T4 1996

Stichting Club T4 1996 is een stichting met als doel het verlenen van steun aan jeugdsport in het algemeen, te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden, welke ter beschikking van de jeugdsport kunnen worden gesteld, teneinde deze te besteden voor het verbeteren van het door de jeugd beoefende sporten, alsook het zijn van een gezelligheidsclub voor de aangesloten deelnemers. Om dit doel te kunnen verwezenlijken ontvangen wij bijdragen van onze deelnemers. Wij verwerken de persoonsgegevens van deze deelnemers, alsook de persoonsgegevens die andere relaties aan ons verstrekken.

Persoonsgegevens

Stichting Club T4 1996 verwerkt gegevens van haar deelnemers zoals daar zijn voorletters, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en rekeningnummers etc.

Doelen

Stichting Club T4 1996 verwerkt uw gegevens om haar statutaire doel te kunnen verwezenlijken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van een overeenkomst.
Stichting Club T4 1996 kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting Club T4 1996 bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de wettelijke verplichte (fiscale) bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging

Stichting Club T4 1996 hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting Club T4 1996 van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting Club T4 1996 worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting Club T4 1996 ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting Club T4 1996 gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Club T4 1996, kunt u Stichting Club T4 1996 verzoeken om de gegevens die Stichting Club T4 1996 van u heeft, ook elektronisch aan u te verstrekken.

Ontvangers

Stichting Club T4 1996 kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen, die in opdracht van Stichting Club T4 1996 uw gegevens verwerken. Stichting Club T4 1996 borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Anders websites

Op deze website treft u mogelijk een aantal links aan van andere websites. Stichting Club T4 1996 is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.